Rola drzew w mieście – dlaczego warto inwestować w zieleń?

Można odnieść wrażenie, że parki oraz tereny zielone są coraz mniej pożądane w miastach. Drzewa przy ulicach stanowią problem dla wielu mieszkańców, niezdających sobie sprawy z korzyści, które zapewnia bujna roślinność. Obejmują one nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także kilka innych czynników. Sprawdź, jaką rolę odgrywają drzewa i dowiedz się, dlaczego inwestycje w zieleń miejską są tak istotne.

Dlaczego drzewa są wycinane?

Każde większe miasto coraz bardziej rozwija gęsto zabudowane strefy mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe. Istnieją pewne regulacje, które mają na celu zachowanie terenów zielonych, ale inwestorzy bardzo często wiedzą, jak omijać rozporządzenia prawne dotyczące środowiska naturalnego. Skutkiem tego jest zmniejszenie liczby roślin w mieście. Zieleń przeważnie traktowana jest przez władze czy społeczeństwo lokalne jako problem. To nowe budynki, betonowe skwery i asfaltowe ulice utożsamiane są z rozwojem i nowoczesnym miastem. Wycinki drzew są zazwyczaj następstwem decyzji samorządowych lub apelacji mieszkańców, popartych argumentami takimi jak:

  • jesienią drzewa zrzucają liście, które trzeba sprzątać,
  • spadające z drzew owoce niszczą lub brudzą samochody,
  • korony drzew zasłaniają światło,
  • drzewa zajmują dużo miejsca,
  • korzenie drzew powodują osuwanie się gleby, co niszczy chodniki,
  • zakup i pielęgnacja drzew generują duże koszty,
  • drzewa są niebezpieczne podczas silnych wiatrów i burzy.

Nie można powiedzieć, że skargi nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości. Zanim jednak podjęta zostanie decyzja o likwidacji drzew, warto poznać korzyści płynące z obecności roślin w otoczeniu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie dla mieszkańców mają parki czy nawet zielone pasy przy ulicach.

Jak drzewa w mieście wpływają na gospodarkę wodną?

Na terenach gęsto zabudowanych, takich jak miasta, bardzo często występuje deficyt wody lub jej nadmiar. Ulewne deszcze mogą skutkować zalaniem ogromnej powierzchni. Zieleń miejska wpływa na ilość składników odżywczych w glebie, przez co zwiększa zdolność gruntów do infiltracji i magazynowania wody. Znacznie zmniejsza to ryzyko suszy i powodzi na ulicach w mieście. Korzenie drzew są też w stanie w pewnym stopniu oczyszczać wodę.

Rośliny mają też pozytywny wpływ na otaczające je środowisko. Liście spadające z drzew w parkach czy na innych terenach zielonych tworzą ściółkę, z której powstaje próchnica. Zwiększa ona wartość gleby, a także pochłania i magazynuje wodę. Dzięki temu grunt nie jest narażony na wysuszenie i erozję.

Temperatura na ulicach – jaka jest rola drzew?

Większość mieszkańców dużych miast może mieć wrażenie, że bujna roślinność stwarza niebezpieczeństwo podczas wiatrów. Badania wskazują jednak, że korony drzew wyhamowują prędkość wiatru. Oprócz tego mają też właściwości regulacyjne. Na terenach zielonych takich jak parki czy lasy panuje niższa temperatura niż na asfaltowych ulicach i betonowych skwerach w mieście. Zjawisko to zostało nazwane miejską wyspą ciepła.

W otoczeniu wysokich budynków w centrum miasta temperatura może być nawet 4 stopnie wyższa niż na przedmieściach, gdzie roślin jest znacznie więcej. Drzewa zapewniają cień oraz oddają do gleby ogromne ilości wody. Z tego powodu korzyści w postaci chłodniejszego powietrza i bardziej przyjaznego środowiska są wyraźnie odczuwalne.

Jak drzewa wpływają na jakość powietrza w mieście?

Drzewa odgrywają kluczową rolę w zakresie poprawy jakości powietrza w każdym mieście. Ich właściwości filtrujące zapewniają redukcję gazów cieplarnianych. Wszystkie rośliny w procesie fotosyntezy wykorzystują szkodliwy dla człowieka dwutlenek węgla do produkcji tlenu. Korony drzew są też w stanie zatrzymywać i usuwać ze środowiska pyły, metale ciężkie, ozon, amoniak oraz tlenki azotu i węgla. Warto zaznaczyć, że z tymi zadaniami lepiej radzą sobie duże, liściaste rośliny. Dlatego należy wziąć pod uwagę to, że nowe drzewa potrzebują wielu lat, aby zapewniać najlepszą jakość powietrza.

Pozytywny wpływ na nastrój – czy drzewa niwelują stres?

Nie brzmi to wiarygodnie, ale badania wskazują na to, że miejsca, w których można spotkać dużo zieleni, wywierają pozytywny wpływ na samopoczucie. Drzewa w najbliższym otoczeniu mogą redukować stres i napięcie oraz wpływać pozytywnie na koncentrację. Oprócz tego parki oraz tereny zielone poprawiają też estetykę miasta. Zieleń łagodzi twardą, surową strukturę krajobrazu, a także izoluje mieszkańców od hałasu. Pnie i korony drzew absorbują fale akustyczne, dzięki czemu w otoczeniu panują cisza i spokój.

Ochrona – jak czerpać najwięcej korzyści z drzew?

Zieleń miejska narażona jest na różne niebezpieczeństwa. Oczywiście ciężko uchronić się przed silnymi wiatrami czy burzami, które często niszczą drzewa w parkach i na terenach zielonych. W niektórych przypadkach to jednak mieszkańcy mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Dużym problemem mogą być także dzikie zwierzęta. Dlatego warto zainwestować w solidne osłony na drzewa, które będą chronić zieleń przez wiele lat.

Masz

pytanie?

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych produktów lub usług to zostaw nam swój numer telefonu lub e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą!